• اختصاص رتبه اول استانی جشنواره ترنم به گروه موزیک مرکز آموزش شهید «برخورداری»

  • عملیات ها در باغ موزه دفاع مقدس شیراز بازسازی می شود

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود